quat-huong-truc-gian-tiep

QUẠT HƯỚNG TRỤC GIÁN TIẾP

Danh mục: .
Chia sẻ sản phẩm với

 

8A

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT MÃ HÀNG GIÁ BÁN CÔNG SUẤT(HP) VÒNG TUA(V/P) LƯU LƯỢNG GIÓ(m3/h) CỘT ÁP(Pa) KÍCH THƯỚC (mm)
ÞA ÞB C ÞD
01 QTG – 05 4.960.000 1 1.400 7.000 200 560 500 500 480
02 QTG – 06 5.810.000 1,5 1.400 10.000 250 680 600 550 580
03 QTG – 07 7.680.000 2 1.200 13.000 250 780 700 600 680
04 QTG – 08 9.720.000 3 1.200 16.000 280 880 800 600 780