9

QUẠT HƯỚNG TRỤC TRUNG ÁP

Danh mục: .
Chia sẻ sản phẩm với

 

9A

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT MÃ HÀNG GIÁBÁN CÔNG SUẤT VÒNG TUA(V/P) LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) CỘT ÁP(Pa) KÍCH THƯỚC (mm)
ÞA ÞB C ÞD
01 QT – 03 1.820.000 1/4 HP 1.400 2.500 100 340 300 280 280
02 QT – 04 2.150.000 1/3 HP 1.400 4.500 150 440 400 300 380
03 QT – 05 2.720.000 1/2 HP 1.400 7.000 200 560 500 320 480
04 QT – 06 3.900.000 1 HP 1.400 10.000 250 660 600 350 580
05 QT – 07 5.150.000 2HP 1.400 13.000 300 780 700 400 680
06 QT – 08 6.330.000 3HP 1.400 16.000 350 880 800 450 780