6

QUẠT HƯỚNG TRỤC XÁCH TAY

Danh mục: .
Chia sẻ sản phẩm với

6A

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT MÃ HÀNG CÔNG SUẤT(W) VÒNG TUA(V/P) LƯU LƯỢNG GIÓ(m3/h) CỘT ÁP(Pa) KÍCH THƯỚC (mm)
ÞA ÞB C ÞD
01 PVT – 20 100 2.800 435 110 201 256 264 191
02 PVT – 25 180 2.800 505 165 239 296 275 229
03 PVT – 30 380 2.800 1.800 225 307 360 300 297