quat-tron-thap-ap-truc-tiep

QUẠT TRÒN THẤP ÁP TRỰC TIẾP

Danh mục: .
Chia sẻ sản phẩm với

10A

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT MÃ HÀNG GIÁ BÁN CÔNG SUẤT(HP) VÒNG TUA(V/P) LƯU LƯỢNG GIÓ(m3/h) KÍCH THƯỚC (mm)
A B C ÞD
01 QVTT – 04 1.660.000 1/6 1.400 3.000 400 400 260 360
02 QVTT – 05 2.010.000 1/4 1.400 5.000 500 500 300 460
03 QVTT – 06 2.690.000 1/3 1.400 8.000 600 600 340 560
04 QVTT – 07 4.290.000 1/2 960 11.000 700 700 380 660
05 QVTT – 08 5.010.000 1 960 13.000 800 800 380 760