xylon-lang-bui

XYLON LẮNG BỤI

Danh mục: .
Chia sẻ sản phẩm với

Công năng : Dùng để lắng và giữ bụi, được sử dụng trong các nhà máy, xí nghiệp chế biến gỗ, giầy da…
12A

 

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT MÃ HÀNG GIÁ BÁN ĐƯỜNG KÍNH(mm) LƯU LƯỢNG GIÓ(m3/h) KÍCH THƯỚC (mm)
A B C ÞD ÞE
01 XL – 780 9.690.000 780  6.000 – 10.000 880 880 3.300 780 250
02 XL – 1000 15.810.000 1.000 10.000 – 15.000 1.100 1.100 4.200 1.000 280
03 XL – 1200 19.990.000 1.200 15.000 – 20.000 1.320 1.320 4.700 1.200 320
04 XL – 1500 36.090.000 1.500 20.000 – 30.000 1.620 1.620 5.800 1.500 400