OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MÁY HÚT BỒN SƠN

Danh mục: .
Chia sẻ sản phẩm với

Capture2

 

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT MÃ HÀNG GIÁ BÁN CÔNG SUẤT LƯU LƯỢNG GIÓ(m3/h) ĐIỆNÁP (V ) KÍCH THƯỚC (mm)
QUẠT BƠM A B C H ÞD T
01 HS – 1200 22.520.000 1 x 1,5HP 1HP 8.000 380 1.200 1.100 2.500 1.750 600 600
02 HS – 2000 32.500.000    2 x 1HP 1,5HP 12.000 380 2.000 1.100 2.500 1.750 500 600
03 HS – 2400 38.480.000  2 x 1,5HP 1,5HP 16.000 380 2.400 1.100 2.500 1.750 600 600