OLYMPUS DIGITAL CAMERA

QUẠT HƯỚNG TRỤC CAO ÁP

Danh mục: .
Chia sẻ sản phẩm với

 

7A

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT MÃ HÀNG GIÁ BÁN CÔNG SUẤT(HP) VÒNG TUA(V/P) LƯU LƯỢNG GIÓ(m3/h) CỘT ÁP(Pa) KÍCH THƯỚC (mm)
ÞA ÞB C ÞD
01 QTA – 300 4.600.000 1/2 2.900 4.000 250 340 300 300 280
02 QTA – 400 5.430.000 2 2.900 7.000 270 460 400 370 380
03 QTA – 500 7.150.000 3 2.900 12.000 300 560 500 400 480
04 QTA – 600 8.990.000 5 2.900 20.000 400 680 600 500 580
05 QTA – 700 15.360.000 10 2.900 30.000 500 780 700 550 680
06 QTA – 800 22.100.000 15 1.450 40.000 400 880 800 700 780
07 QTA – 900 27.900.000 20 1.450 50.000 500 980 900 750 880